מידע על גודל: סמוך על הבטן שלך

אם האצבעות שלך בגודל רגיל, בחר רגיל. אם הם קטנים או גדולים מהרגיל, בחרו קטן או גדול במיוחד בהתאם.  

הטכנולוגיה הקפיצית שלנו מתאימה לגודל האצבע שלך!  

申 し 訳 ご ざ い ま せ ん。 検 索 一致 す る 商品 が 見 つ か り ま せ ん で し た。